תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

80 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 80

80 / 159

חזרה לידיעה