תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

77 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 77

77 / 159

חזרה לידיעה