תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

75 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 75

75 / 159

חזרה לידיעה