תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

73 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 73

73 / 159

חזרה לידיעה