תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

71 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 71

71 / 159

חזרה לידיעה