תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

52 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 52

52 / 159

חזרה לידיעה