תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

43 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 43

43 / 159

חזרה לידיעה