תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

31 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 31

31 / 159

חזרה לידיעה