תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

30 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 30

30 / 159

חזרה לידיעה