תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

29 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 29

29 / 159

חזרה לידיעה