תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

28 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 28

28 / 159

חזרה לידיעה