תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

27 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 27

27 / 159

חזרה לידיעה