תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

26 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 26

26 / 159

חזרה לידיעה