תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

25 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 25

25 / 159

חזרה לידיעה