תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

24 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 24

24 / 159

חזרה לידיעה