תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

22 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 22

22 / 159

חזרה לידיעה