תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

20 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 20

20 / 159

חזרה לידיעה