תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

19 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 19

19 / 159

חזרה לידיעה