תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

18 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 18

18 / 159

חזרה לידיעה