תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

17 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 17

17 / 159

חזרה לידיעה