תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

16 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 16

16 / 159

חזרה לידיעה