תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

15 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 15

15 / 159

חזרה לידיעה