תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

14 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 14

14 / 159

חזרה לידיעה