תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

13 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 13

13 / 159

חזרה לידיעה