תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

116 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 116

116 / 159

חזרה לידיעה