תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

115 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 115

115 / 159

חזרה לידיעה