תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

110 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 110

110 / 159

חזרה לידיעה