תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

11 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 11

11 / 159

חזרה לידיעה