תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

105 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 105

105 / 159

חזרה לידיעה