תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

104 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 104

104 / 159

חזרה לידיעה