תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

10 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 10

10 / 159

חזרה לידיעה