תמונות: טקס חלוקת פרסי הצטיינות במדעי המחשב (סמב"ה) ומצטייני דיקן לשנת תש"ע

119 / 315

טקס חלוקת פרסי הצטיינות במדעי המחשב (סמב"ה) ומצטייני דיקן לשנת תש"ע  , תמונה 119

119 / 315

חזרה לידיעה