הצטיינות בהוראה לשנת תשס"ח

Excellent Teaching in  2007-08הפקולטה למדעי המחשב מברכת את מוריה המצטיינים מטעם הטכניון לחורף תשס"ח:
פרופ' איל קושלביץ, דר' עומר ברקול, דר' שירלי גינזבורג-הלוי, סאהר אסמיר ורן רובינשטיין.

בחזרה לאינדקס החדשות יום ראשון, אוגוסט 3, 2008