מידע חשוב לסטודנטים בנוגע לשביתה

המסמך המצורף מכיל רשימה של קורסים המלומדים ע"י נספחים ולכן אינם מושפעים מהשביתה.

בחזרה לאינדקס החדשות יום ראשון, אוקטובר 21, 2007