חברי סגל זוכים בפרס הצטיינות בהוראה

Faculty win Prizes for Excellence in Teachingהפקולטה למדעי המחשב מברכת את פרופ' עירד יבנה על זכייתו בפרס ע"ש מיוריאל ודוד ג'קנו ואת דר' מיכאל אלעד על זכייתו בפרס ע"ש סלומון סימון מאני עבור הצטיינות בהוראה

בחזרה לאינדקס החדשות יום ראשון, אפריל 29, 2007