הצגת קורסים מתקדמים לסמסטר ב' תשס"ז בפקולטה למדעי המחשב

הצגת קורסים מתקדמים לסמסטר ב' תשס"ז
בפקולטה למדעי המחשב
יום א' 14.1.07, בשעה 16.30 טאוב 3

בתוכנית:
דר' אלי בן ששון, בשעה 16:30 ירצה על קורס מס' 236601
פרופ'/ח' יובל ישי, בשעה 16:45 ירצה על קורס מס' 236602
פרופ'/ח' יכאל קמינסקי, בשעה 17:00 ירצה על קורס מס' 236804
פרופ' חיים גוטסמן, בשעה 17:15 ירצה על קורס מס' 236801
דר' אבי זיו, בשעה 17:30 ירצה על קורס מס' 236605
פרופ' אלפרד מ. ברוקשטיין, בשעה 17:45 ירצה על קורס מס' 236873

בחזרה לאינדקס החדשות יום ראשון, ינואר 14, 2007