האישור הסופי לבית הספר ללימודי מוסמכים ניתן בספרית הפקולטה. על מנת לקבלו יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. להכין קובץ PDF זהה לעותק המודפס של החיבור (מלא, כולל התקציר העברי ודפי הכותרת)
  1. לטעון אותו לאתר הפקולטה, וגם
  2. לצרוב אותו על תקליטור (PDF, בקובץ אחד)
  3. להדפיס אותו בשני עותקים כרוכים - להפניה לשכפול נא לפנות לאסתר
 2. למלא "טופס טיולים" של הפקולטה, כולל החתמה של כל בעלי התפקידים המצוינים בו (ראה בדף הטפסים)
 3. למלא את הטופס הנלווה להגשת החיבור, כולל החתמה של המנחה ואישור פרסום החיבור
 4. לגשת לספרית הפקולטה, ושם
  1. לסגור את חשבון הקורא בספריה המרכזית
  2. למסור את טופס הטיולים הפקולטי
  3. למסור את הטופס הנלווה להגשת החיבור
  4. למסור את התקליטור באריזה קשיחה, ושני העותקים המודפסים של החיבור
  5. להחתים את האישור לבית הספר

פירוט מלא ומעודכן של דרישות להגשת טזה נא ראו בעמוד הזה.