איך מפיצים מידע על סמינרי מגיסטר, דוקטורט, וישיר לדוקטורט?

לקראת סיום המחקר למגיסטר ודוקטורט יש לקיים סמינר המתאר את נושא המחקר ותוצאותיו. כמו כן, יש לקיים סמינר לפני בקשת מעבר למסלול הישיר לדוקטורט. יש לתאם את מועד הסמינר עם מרכזת תארים מתקדמים בפקולטה, ובהסכמת המנחה.

 • הנחיות בית-הספר לתארים מתקדמים לפרסום והפצת הרצאה סמינריונית.

 • תפוצה פקולטית: יש להפיץ המידע באמצעות מערכת אתר האינטרנט הפקולטי, כפי שמתואר כאן תחת M.Sc. and Ph.D. Seminars

  לאחר שסיימתם, שלחו את הקובץ לרבקה צור כדי שתעדכן את המערכת. המערכת מוסיפה את הסמינר לרשימת ההרצאות באתר הפקולטה (תוך עד חצי שעה), ושולחת לתפוצת CS-GRAD-SEMINARS-L (הכוללת סגל, משתלמים למגיסטר ודוקטורט, מרכזת תארים מתקדמים, רשימת התפוצה הטכניונית seminar.techniongmail.com וכל מי שרוצה להצטרף לרשימה) כ-3 ימים לפני ההרצאה. המערכת אינה שולחת תזכורות ביום ההרצאה, ואתם מתבקשים גם כן לא לשלוח תזכורות בתפוצה רחבה.
סמינר ישיר לדוקטורט יש להפיץ גם לממליצים, בנוסף לתפוצה הפקולטית.

שימו לב: הרצאה סמינריונית למגיסטר ולדוקטורט חייבת להתקיים לפחות שבועיים לפני הגשת החיבור, ועד שנה לפני ההגשה. יש לתאם את ההרצאה הסמינריונית עם מרכזת תארים מתקדמים (ועם המנחה) לפחות שבועיים לפני ההרצאה. מומלץ לתת את ההרצאה במשך סמסטר חורף או סמסטר אביב (ולא בקיץ - אז חלק מחברי הסגל, לעתים גם המנחה, אינם זמינים). כדי לחסוך בעיות של הרגע האחרון, כדאי לקיים את ההרצאה הסמינריונית לפחות חודשיים לפני הגשת החיבור.

הערות נוספות

 1. נא לבדוק עם המנחה לפני ההפצה שהמועד מתאים למנחה. אין לשנות המועד לאחר ההפצה.
 2. במידה שבכל זאת השתנתה שעת ההרצאה הסמינריונית, אנא שלחו שוב לרבקה צור עם הסבר שמדובר בעדכון הודעה קיימת. במידה שההודעה המקורית נשארת באתר בנוסף לעדכון, הודיעו לרבקה צור למחוק את ההודעה הישנה מהאתר. אפשר לתקן גם נתונים אחרים בקובץ, ולשלוח שוב לרבקה צור עם הסבר שמדובר בעדכון. בכל מקרה, מערכת האתר לא תשלח הודעה נוספת - במידה שהשתנתה השעה אתם יכולים לשלוח מכתב עדכון בעצמכם ל-CS-GRAD-SEMINARS-Llistserv.technion.ac.il.
 3. ההודעה המופצת בתפוצה פקולטית ובאתר הפקולטה תופיע תחת שמכם כפי שמופיע באתר. אם השם השתנה, נא לבקש שיעודכן באתר (לפני ההפצה). ראו תחת Personal Information בכיצד לעדכן מידע באתר.
 4. במידה ששמכם אינו מופיע ברשימת המשתלמים באתר הפקולטה (זה מקרה נדיר ביותר), מנגנון מערכת האתר עשוי שלא לפעול. במידה שכך, נא פנו לרבקה צור שתוסיף אתכם לרשימת המשתלמים.
 5. כדי לבדוק אם המערכת קלטה את הודעתכם, בדקו בדף הפקולטה תחת הרצאות באם מופיעה הודעה על הרצאתכם. אם ההודעה מופיעה, הדואר האלקטרוני ישלח אוטומטית כ-3 ימים לפני ההרצאה.
 6. את המשלוח לתפוצה הפקולטית יש לבצע מחשבון csd של המשתלם שמרצה (לכולם יש כזה). אין לבצע זאת משום חשבון אחר, כולל לא של המנחה.
 7. משלוח לפרסום שלא בדרך שתוארה לעיל, לא יוכר. בפרט, הרצאה סמינריונית הניתנת בשילוב עם סמינר תחומי (כגון פיקסל-קלאב) תתפרסם בתפוצת הסמינר התחומי בנוסף לפרסום באופן המתואר לעיל, ולא במקום.