מהם תנאי הקבלה ואיך נרשמים?

מהם תנאי הקבלה?

ראה קטלוג לימודי תארים מתקדמים הפקולטי. ניתן לקבל עותק מודפס אצל מרכזות תארים מתקדמים בפקולטה, או להורידו כקובץ PDF מאתר הפקולטה. שימו לב שהקבלה בפועל נקבעת פרטנית לכל מועמד, על-פי שיקולי ועדת הקבלה, ושספי הקבלה עשויים להשתנות.

איך נרשמים לתואר מגיסטר?

להרשמה יש למלא טופסי הרשמה טכניוניים. ההרשמה לסמסטר חורף מתקיימת באפריל, וההרשמה לסמסטר אביב מתקיימת בנובמבר (סטודנטים מצטיינים במיוחד יכולים להירשם בהרשמה מאוחרת באישור מיוחד, לפרטים נא לפנות למזכירות).

ראו גם בדף 'רישום` באתר בית-הספר ללימודי לתארים מתקדמים. לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למרכזות תארים מתקדמים בפקולטה. אפשר (ומומלץ) לבוא לשעות הקבלה של סגן דיקן לתארים מתקדמים.

פרטים נוספים על תנאי הקבלה ומסלולי הקבלה לפקולטה נמצאים בקטלוג תארים מתקדמים של הפקולטה.

האם יש הבדל בקבלה בתלות במסלול/פקולטה בה למדתי? אפשר לפרט קצת יותר?

הקבלה מתבססת בעיקר על יכולתו של המועמד ללמוד ולבצע מחקר לתואר שני, ומתבססת בין השאר על ציוני תואר ראשון, ראיון קבלה, ועוד.

 1. אין הבדל בקבלה של בוגרי הנדסת מחשבים (ומסלולים משותפים אחרים של מדעי המחשב) על-פי פקולטת אם - לא משנה אם הסטודנט סיים תואר ראשון דרך חשמל או דרך מדעי המחשב.

 2. כל תואר במדעי המחשב שנלמד בפקולטה למדעי המחשב באוניברסיטאות בארץ (חוג ראשי באוניברסיטאות אחרות או מסלול משותף של מדעי המחשב ופקולטה אחרת בטכניון) לא ידרוש השלמות.

 3. התוכנית לבוגרי תלת שנתי דורשת 30 נקודות לימוד, והתוכנית לבוגרי ארבע שנתי דורשת 18 נקודות.

 4. יש שני קורסי חובה. פטור מהם כל מי שלמד אותם בתואר ראשון.

 5. סף הקבלה אחיד לכל המסלולים של הפקולטה (כולל המשותפים עם פקולטות אחרות, בלי תלות בפקולטת האם של הסטודנט, אך יש לשים לב שציוני תואר ראשון אינם הקריטריון היחיד).

 6. שיפורי ציון הנעשים תוך חזרה על קורס שנלמד בעבר לא בהכרח יילקחו בחשבון לצורך הקבלה (ומספר "כוכביות" גדול בתדפיס עלול להשפיע לרעה בתהליך הקבלה).

 7. מקצועות מתמטיים משופרים, כפי המורשה בקטלוג התואר הראשון, יילקחו בחשבון בתהליך הקבלה.

 8. קיים מתאם משמעותי בין ממוצע התואר הראשון להצלחה בתואר שני. אי לכך קל יותר להתקבל, וקל יותר למצוא מנחה, לבעלי ציונים גבוהים במיוחד. לכאלה, עשויה להינתן גם מלגה משופרת.

 9. קיים מתאם משמעותי בין פנימיות להצלחה בתואר השני. לכן, דרישות הקבלה למשתלמים חיצוניים (כלומר העובדים בחוץ) גבוהות יותר.

איך נרשמים לדוקטורט?

מועדי ההרשמה מפורטים בראש העמוד לתארים מתקדמים באתר הפקולטה (תחת: פרטי הרשמה ויום פתוח).

להרשמה יש למלא טופסי הרשמה טכניוניים. לצורך הרשמה לדוקטורט יש למצוא מנחה מראש.

עם ההרשמה, יש להגיש למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה את הטפסים הבאים (בקובץ PDF אחד, על-פי הסדר להלן):

 1. טופס ריכוז פרטים למועמדות לדוקטורט וישיר לדוקטורט

 2. כותרת נושא המחקר (חתומה בידי המנחה) והצעת מחקר קצרה. על-פי המלצת המנחה המיועד, תישקל גם קבלה של מועמדים בעלי נושא מחקר כללי אשר עדיין לא התגבש לכדי הצעת מחקר מפורטת. במקרים אלו יש לצרף לבקשת הקבלה כותרת לנושא המחקר ופסקה לא מחייבת המתארת כיוונים אפשריים למחקר.

 3. שני טופסי הערכה למועמד לתואר דוקטור (פקולטיים) ממולאים על-ידי ממליצים - יישלחו ישירות למרכזות תארים מתקדמים בפקולטה

 4. שני מכתבי המלצה מממליצים - יישלחו ישירות למרכזות תארים מתקדמים בפקולטה

 5. קורות חיים ורשימת פרסומים (מומלץ לצרף גם את המאמרים)

ראו גם בדף הסבר על תהליך רישום באתר בית-הספר ללימודי תארים מתקדמים. לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה.

פרטים נוספים על תנאי הקבלה ומסלולי הקבלה לפקולטה נמצאים בקטלוג לימודי תארים מתקדמים של הפקולטה.

יום פתוח

הפקולטה מקיימת ימים פתוחים לקראת רישום לתארים שני ושלישי. פרטים על היום הפתוח הקרוב.

טופסי ונוהל רישום

מעתה ניתן להוריד טופסי ההרשמה מהאינטרנט. מידע נוסף ניתן למצוא באתר בית-הספר ללימודי תארים מתקדמים.

תארי דוקטורט משותפים לטכניון ולאוניברסיטאות אחרות

הטכניון תומך בתוכניות משותפות של הנחייה לדוקטורט בשיתוף עם אוניברסיטאות אחרות, כולל בחו"ל. האישור הוא פרטני, לכל מקרה נחתם הסכם מיוחד. פרטים במזכירות תארים מתקדמים בפקולטה.