קורסים מתקדמים, פרוייקטים וסמינרים

מדי פעם מתפרסם מידע על פרסים ומלגות, להם משתלמים יכולים להגיש מועמדות.

המידע מופץ במספר דרכים, בהתאם לתוכנו, בדרך כלל בדואר אלקטרוני. לעתים הוא מופץ ישירות למשתלמים על-ידי בית-הספר לתארים מתקדמים, בעוד במקרים אחרים הוא מופץ על-ידי הפקולטה לחברי הסגל ו/או המשתלמים. בכל מקרה בו הוא מופץ על-ידי לימור גינדין והקול הקורא נוסף לרשימת המלגות והפרסים הנמצאת בדף עלוני מידע לתארים מתקדמים.

המעוניינים להגיש מועמדות מתבקשים להכין את כל החומר הנדרש בקול הקורא, בתוספת הטופס הפקולטי למועמדות לפרסים. את החומר יש להגיש למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה, אלא אם כן נדרש אחרת בקול הקורא. במידה שנדרשות המלצות (שתיים או יותר) - יש לצרף המלצות של המנחה/מנחים ולפחות אחת שאינה של המנחים, גם אם התוצאה היא יותר המלצות מהנדרש בקול הקורא.