מהו משתלם פנימי ומהו משתלם חיצוני?

משתלם פנימי הוא משתלם המקדיש את כל זמנו ללימודים, תרגול ומחקר בפקולטה. משתלם פנימי מקבל מלגה, מתרגל (בשכר נוסף), ולרשותו משרד בפקולטה, מחשב, תיבת דואר, וכו'.

משתלם חיצוני הוא משתלם העובד חלק ניכר מזמנו מחוץ לטכניון (ומשלם שכר לימוד). על משתלם חיצוני להקדיש לפחות יומיים בשבוע ללימודים ומחקר.

רוב המתקבלים ללימודי תואר שני ושלישי בפקולטה מתקבלים כפנימיים, אלא אם ביקשו מראש להיות חיצוניים, עמדו בספים מחמירים יותר, ובקשתם אושרה על-ידי ועדת הקבלה.

משתלמים לדוקטורט המבקשים להיות חיצוניים נדרשים להיות פנימיים לפחות שנה במהלך לימודיהם.

הערה: תקופת הפנימיות מסתיימת עם סיום המלגה - ראה פרטים על אורך המלגה.