מה גובה המלגות למשתלמים פנימיים?

ככלל הפקולטה מעדיפה משתלמים פנימיים - המקבלים מלגה ומתרגלים, שוהים כל זמנם בפקולטה, מקבלים משרד עם מחשב, וכו'. משתלמים אלה מקבלים 5 מנות מלגה. הערך הכספי של מנת מלגה משתנה בהתאם לתואר הנלמד. כמו כן ערך המלגה מוגדל בעת אישור הצעת המחקר/מעבר בחינת המועמדות.

במגיסטר משתלמים פנימיים מקבלים 5 מנות מלגה. משך המלגה הוא 24 חודשים לבוגרי תואר ראשון ארבע שנתי ו-27 חודשים לבוגרי תואר תלת-שנתי

בשני המקרים ניתן לבקש הארכת מלגה עד ל-30 חודשים לכל היותר, ובשני המקרים יש לבקש את ההארכה כבר לאחר 24 חודשים, באמצעות טופס הארכת מלגה.

בדוקטורט מקבלים 6 מנות מלגה וערך כל מנה גבוה יותר. משך המלגה לדוקטורט הוא 42 חודשים (ניתן להאריך ל-48 חודשים באישור המרכז - לשם כך יש למלא טופס הארכת מלגה לקראת סיום 42 החודשים). העוברים למסלול הישיר לדוקטורט יקבלו 6 מנות עם השלמת המעבר. משך המלגה במסלול הישיר לדוקטורט הוא 60 חודשים וניתן להאריך ל-66. לשם כך יש למלא טופס הארכת מלגה. משך זמן זה כולל את משך המלגה שניתנה למגיסטר. במקרים שלמנחה יש מענקי מחקר מתאימים, הוא עשוי להוסיף מנת מלגה נוספת.

הערך הכספי של מנת מלגה מפורט בעמוד מידע על מלגות של בית-הספר לתארים מתקדמים.

מנת מלגת הצטיינות נוספת ניתנת למצטייני תואר ראשון בסמסטר הראשון ללימודי התואר השני על-ידי בית-הספר לתארים מתקדמים. וקיימות גם מנות פקולטיות מצויינות למצטיינים במחקר.

בתקופת קבלת המלגה חל איסור על עבודה אחרת (פרט לתרגול). פרטים על משך מלגה והגדרת מנות מלגה.

משתלם שעדיין מגיעה לו מלגה אחרי שהגיש התיזה, ממשיך לקבל מלגה עד 30 יום אחרי המבחן (סכום המלגה נספר בימים מהמבחן), או עד תאריך הגשת הגרסה הסופית, המוקדם מביניהם.

מלגות מילואים

מלגאי המסיים מלגותיו ושהה במילואים במהלך תקופת מילגאותו, יכול לפנות לבית-הספר לתארים מתקדמים לקבלת הארכה למלגה. יש להביא אישורי מילואים. תקופת הארכת המלגה תתבסס על המספר הכולל של ימי המילואים. במידה שהמנחה תורם חודשי מלגה למשתלם מעבר לתרומת הפקולטה, מומלץ שתרומתו תינתן לפני בקשת ההארכה על חשבון מילואים.

מלגות לידה

מלגאית היוצאת לחופשת לידה מקבלת הארכה בת שלושה חודשים למלגה על-פי נוהל מלגת יולדות מ-24 במאי.