מהי בחינת מגיסטר או בחינת דוקטורט? איך מגישים גרסה סופית של התיזה?

בסוף ההשתלמות לקראת תואר מגיסטר או דוקטורט (עם תיזה) נערכת בחינה סופית. לפני הבוחנים מונח החיבור שכתב המשתלם (תיזת המגיסטר או תיזת הדוקטורט), שמתמצת את הישגיו במהלך השתלמותו.

הבחינה

במהלך הבחינה, בדרך כלל הנבחן מציג בקצרה את עבודתו והבוחנים דנים עימו על העבודה ושואלים שאלות. בסוף הבחינה נקבע אם המשתלם מקבל את התואר, ואם עליו לבצע תיקונים כלשהם בחיבור. בבחינות מגיסטר גם נקבע ציון הבחינה.

הגשת החיבור

על החיבור לכלול תקציר, מבוא רחב על נושא המחקר וידע קיים בתחום, פירוט תרומותיו של המשתלם, וביבליוגרפיה. כמו כן יש לכלול תקציר בשפה שנייה: עברית אם החיבור נכתב באנגלית, ואנגלית אם נכתב בעברית. את החיבור יש להגיש לבית-הספר לתארים מתקדמים. ההגשה מתאפשרת רק אם כבר אושרה רשימת הבוחנים, המשתלם סיים את כל חובותיו, קבל ציון בכל המקצועות שלמד, עם ממוצע 75 ומעלה (כולל כל מקצועות החובה ומקצועות מרשימת הקבוצות, אם נדרש בהם), וכן נתן את ההרצאה הסמינריונית לפחות שבועיים קודם (ועד שנה קודם).

שימו לב: משתלמים להם מוגדר תאריך אחרון להגשה, מתבקשים שלא לדחות ההגשה מעבר ליום העבודה האחרון של החודש האחרון להגשה. הגשה מאוחרת, ולו ביום הראשון של החודש העוקב, עלולה לגרום לתשלום שכר לימוד לחודש נוסף (למשל כאשר המלגה הסתיימה או מסתימת בחודש האחרון להגשה), או לבעיות אחרות בהתאם למקרה. לעיתים קורה שועדת הבוחנים מאושרת רק בימים האחרונים לפני תאריך הסף. במידה שכך, יש לוודא בתאריך האחרון אם היא אושרה (זה רשום בתדפיס המשתלם כ"תאריך אישור בוחנים"), ואם כן, יש להגיש בזמן. אם הוועדה טרם אושרה ביום האחרון להגשה, יש לפנות לבירור למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה. מומלץ לוודא שהועדה מאושרת לפחות חודש לפני ההגשה, ושבקשת אישור הועדה תועבר על-ידי המנחה למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה לפחות חודשיים לפני ההגשה המיועדת.

לכתיבת התיזה ניתן להשתמש באב טיפוס בלאטעך (LaTeX) או באחרים.

הגשת גרסה סופית של החיבור

לאחר אישור מעבר הבחינה יש להגיש גרסה אלקטרונית סופית של החיבור לספרייה ולאתר הפקולטה, ומילוי "טופס טיולים" ו"טופס הפקדה לתיזות".

האישור הסופי לבית-הספר לתארים מתקדמים ניתן בספריית הפקולטה וכדי לקבלו יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להכין קובץ PDF זהה לעותק המודפס של החיבור (מלא, כולל התקציר העברי ודפי הכותרת), להעלות אותו לאתר הפקולטה, וגם:

  2. לשלוח את עותק ה-PDF אל מנהלת הספרייה, אריאלה וינשטיין, ariellacs.technion.ac.il

  3. למלא "טופס טיולים" של הפקולטה, כולל החתמה של כל בעלי התפקידים המצויינים בו.

  4. למלא טופס הפקדה לתיזות, כולל החתמה של המנחה/ים המאשרת את פרסום החיבור באינטרנט (על-פי דרישת ביה"ס לתארים מתקדמים יש למלא את הטופס הממוחשב לפני הדפסתו והגשתו לחתימת המנחים).

  5. את הטפסים יש לסרוק ולשלוח אל אריאלה וינשטיין, ariellacs.technion.ac.il, או להביא אותם לספרייה.

  6. לגשת לספריית הפקולטה, ושם לסגור את חשבון הקורא בספרייה המרכזית.

  7. סטודנט שעמד בבחינת הגמר ונדרש לבצע תיקונים בחיבור, יגיש יחד עם אישור המנחה/בוחנים, רשימה של התיקונים שבוצעו לאחר הבחינה. רשימת התיקונים תוגש למדור שלבי גמר כשהיא חתומה על-ידי המנחה/בוחנים ומצורפת לאישור על ביצוע התיקונים.

קבלת התואר

טקס קבלת התעודה מתקיים בחודש מאי או יוני, ובתנאי שכל הפעולות המנהליות הסתיימו לפני תאריך סף שחל לקראת סוף חודש מרץ (אחרת תיניתן התעודה בטקס של השנה הבאה)