איך ומתי נרשמים למקצועות? לאיזה מקצועות ניתן להירשם?

הרישום למקצועות מתבצע לקראת תחילת כל סמסטר על-ידי מילוי טופס הרשמה אשר בדף הטפסים של אתר בית-הספר לתארים מתקדמים. קביעת המקצועות נעשית בתאום עם המנחה הקבוע או הארעי, שחותם על הטופס. את הטופס המלא יש למסור למרכזת תארים מתקדמים. את הרישום יש לקיים עד תחילת הסמסטר, אולם מקובל בפקולטה לאפשר את הרישום כשבוע וחצי אחר כך כדי שאפשר יהיה לבקר בשיעורים לפני ההרשמה. בכל מקרה ניתן לשנות ההרשמה עד סוף מועד השינויים (כשלושה או ארבעה שבועות מתחילת הסמסטר - ניתן לברר את התאריך האחרון לשינויים בדף "מועדים חשובים" אשר באתר בית-הספר לתארים מתקדמים).

ככלל, ניתן להירשם למקצועות לימודי תארים מתקדמים של מדעי המחשב (236xxx ו-238xxx). ניתן באישור המרכז להירשם למקצועות לימודי תארים מתקדמים מפקולטות אחרות, בפרט כאשר נושא המקצוע קשור לנושא המחקר (הנוכחי או הצפוי) של המשתלם. בכל מקרה לא יאושרו מקצועות השייכים למסלול ה-MBA של תעשייה וניהול ומקצועות חובה בסיסיים לתואר ראשון של מדעי המחשב.

משתלמים למגיסטר בוגרי תואר ראשון תלת-שנתי יכולים (באישור המרכז) ללמוד עד 6 נקודות מתוך 30 הנקודות הנדרשות ממקצועות תואר ראשון (234xxx) - על בוגרי תואר תלת-שנתי ללמוד את 18 הנקודות הראשונות מרשימות המקצועות כפי המתואר בקטלוג לימודי תארים מתקדמים הפקולטי. משתלמים בוגרי תואר ארבע-שנתי נדרשים ללמוד 18 נקודות תארים מתקדמים. על משתלם למגיסטר ללמוד 6 נקודות לאחר אישור הצעת המחקר (אך ניתן ללמוד נקודות אלה קודם לכן בתאום מוקדם עם המנחה המיועד).

החל מסמסטר א' בתש"ע דוקטורנטים נדרשים ללמוד:
- קורסים לתארים מתקדמים (או משותפים הסמכה\תארים מתקדמים) בהיקף של 12 נקודות לפחות.
- סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט יידרשו ל-6 נקודות יותר מדרישת הנקודות שלהם למגיסטר.

הערה: בכדי לעבור לדרישה החדשה, סטודנטים שהחלו את לימודיהם חייבים להיות במצב תקין ברגע המעבר מבחינת חובת הקורסים לפי הדרישה הקודמת.

במקרים מיוחדים ניתן ללמוד מקצועות באוניברסיטאות אחרות או בחו"ל. לצורך כך יש לפנות לסגן דיקן לתארים מתקדמים.

ציון המעבר לתלמידי תארים מתקדמים הינו 65 (במקום 55 לתלמידי הסמכה). ככלל, מצופה מתלמידי תארים מתקדמים לקבל ציונים גבוהים במקצועות משמעותיים. קבלת ציונים גבוהים מאד במקצועות "קלים" עשויה שלא להילקח בחשבון במקרים מסוימים (כגון לצורך החלטה על הצטיינות או פרסים).

הערות נוספות

  • כל המקצועות אליהן נרשם תלמיד תארים מתקדמים (כולל מקצועות תארים מתקדמים, משותפים, והסמכה) ימולאו על גבי הטופס, שיאושר על-ידי התלמיד והמנחה (או המנחה הארעי), ויימסר למרכזת תארים מתקדמים על-פי המועדים שהוזכרו לעיל, או כפי שיפורסם מפעם לפעם. יש למסור את הטופס ולהחתים את המנחה גם אם לא נרשמים לשום מקצוע.

  • כל רישום למקצוע מחייב לפי הנהלים אישור סגן הדיקן לתארים מתקדמים. בפרט, מקצועות 234xxx (פרט לממ"ס) ומקצועות מפקולטות אחרות יאושרו וייקלטו במערכות המיחשוב רק באישורו של המרכז.

  • אין ציוני עובר/נכשל בלימודי תארים מתקדמים (פרט למקצועות שכך אושרו מראש בקטלוג, אם בכלל יש כאלה), אלא רק ציונים מאוניים. לא ניתן לקבל ציוני עובר/נכשל אפילו באישור מיוחד.