דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department


איך מקבלים הכרה במקצועות מלימודים קודמים?

ניתן, באישור סגן הדיקן לתארים מתקדמים, לקבל הכרה במספר מוגבל של מקצועות שנלמדו בלימודים קודמים בטכניון או באוניברסיטאות, ולא נכללו באותו התואר. תנאי ראשוני הוא קבלת ציונים גבוהים במקצועות הללו. הכרה במקצועות מאוניברסיטאות אחרות דורשת קיום קורס דומה בפקולטה. בכל מקרה יוכרו רק מקצועות מוסמכים (236xxx). יש למלא טופס הכרה במקצועות בעמוד בדף הטפסים של אתר בית-הספר לתארים מתקדמים. בקשת ההכרה תוגש למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה, כסמסטר או שניים אחרי תחילת הלימודים ולאחר שהתקבלו ציונים טובים במקצועות תואר שני. ניתן להתייעץ מראש עם המרכזת או עם סגן הדיקן, כמו במקרה של התלבטות אילו מקצועות לשמור לצורך כך, כשסוגרים את התואר הראשון.