מהי בחינת מועמדות?

בחינת המועמדות מהוה אבן בוחן מרכזית בלימודי הדוקטורט, ומתייחסים אליה כחשובה לא פחות מבחינת הדוקטורט (וזו הסיבה שמשתתפים בה חמישה בוחנים לפחות). היא מתקיימת כשנה אחרי תחילת הלימודים (חצי שנה במקרה של מעבר לישיר לדוקטורט), ובוחנת האם המשתלם מתאים ללימודי הדוקטורט על בסיס תוצאותיו עד כה, מומחיותו בתחום המחקר ותכניותיו לעתיד.

לבחינה מכין המשתלם הצעת מחקר מורחבת הכוללת מבוא, תוצאות שהושגו עד כה ותכנית להמשך המחקר. ניתן לצרף להצעה נספחים המכילים גרסאות מלאות של מאמרים שהתפרסמו או נשלחו לפרסום. היקף ההצעה הוא כ-25 עמודים בממוצע, ובדרך-כלל נע בטווח שבין 10 ל-50 עמודים (לא כולל נספחים).

על ההצעה להיות מוכנה עוד לפני שהמנחה מתאם את רשימת הבוחנים, שכן יש לצרף אותה לרשימת הבוחנים המוצעת, והיא מונחת לפני ועדת התארים המתקדמים בעת הדיון על אישור ועדת הבוחנים.

במהלך הבחינה עליך להציג בקצרה תקציר של תוצאותיך ותוכניותיך למחקר (בדרך-כלל כ-15-30 דקות) וכן לענות על שאלות בנושא המחקר או בנושאים קשורים לו.

את הצעת המחקר יש להגיש למזכירת תארים מתקדמים בפקולטה. יש להגיש עותקים כמספר הבוחנים ועותק נוסף עליו חתום המנחה.