איך מקבלים חשבונות מחשב?

סוגי החשבונות

כל משתלם מקבל שלושה חשבונות מחשב:

  1. חשבון מחשב טכניוני על מחשב tx (או בשמו האחר techunix) - מקנה כתובת דוא"ל מהצורה usernametechnion.ac.il.

  2. חשבון מחשב פקולטי על מחשב csd - מקנה כתובת דוא"ל מהצורה usernamecs.technion.ac.il.

  3. חשבון מחשב פקולטי על מחשבי Windows.

חובה עליכם לפתוח את כל החשבונות הללו, ולקרוא דוא"ל בשני חשבונות הדוא"ל. ניתן לבצע forward של דוא"ל מאחד מהם לשני, או למקומות אחרים.

הנחיות לפתיחת החשבונות

יש לפתוח את החשבון הטכניוני על-פי ההנחיות שקיבלתם עם קבלתכם ללימודים, ועל פיהן תוכלו גם לבחור את שם המשתמש. פתיחת החשבון הטכניוני נעשית בדף חשבונות מחשב שבאתר אגף למיחשוב ומערכות מידע.

שני החשבונות האחרים ייפתחו לקראת תחילת לימודיכם עם אותו שם משתמש כמו של החשבון הטכניוני. קבלת הסיסמאות שלהם תיעשה אצל מרכזות לימודי תארים מתקדמים בפקולטה, שתתן לכם את פרטי החשבון והסיסמא ההתחלתית, ותחתים אתכם על טופס פתיחת חשבון אישי ממוחשב.

מידע נוסף

בכל הבקשות לגבי משרד או ציוד יש לפנות למרכזות תארים מתקדמים בפקולטה.

בבקשות ובעיות בנושאי מיחשוב יש לפתוח תקלה במערך ה-helpdesk הפקולטי הנמצא בדף שירותי מיחשוב באתר הפקולטה. בבקשות ובעיות בנושאי מיחשוב בחשבון הטכניוני יש לפנות ל-helpdesk הטכניוני.