אב טיפוס לתיזה

כאן תמצאו קובץ ZIP עם אב טיפוס לכתיבת תיזה בלאטעך (LaTeX), כולל החלקים באנגלית ובעברית.
תודתנו לאיל רוזנברג.

כאן תמצאו קובץ ZIP קודם עם אב טיפוס לכתיבת תיזה בלאטעך (LaTeX), כולל החלקים באנגלית ובעברית.
תודתנו לעידו טל ודן קניגסברג.

כאן תמצאו קובץ ZIP המתקמפל באתר https://www.overleaf.com.
תודתנו לטל רגב.

קבצי אב טיפוס LyX של רונן אברבנל ואיל רוזנברג