פרוייקט המחשבים הנישאים

לפקולטה שתי תוכניות מחשבים נישאים למשתלמים:

תכנית מחשבים נישאים למשתלמים פנימיים חדשים

החל מסמסטר חורף תשס"ז כל משתלם פנימי חדש המתקבל ללימודים בפקולטה יקבל בהשאלה מחשב נישא לשימושו במשך לימודיו (ויוכל להשתמש בו כל עוד הוא לומד בפקולטה כמשתלם פנימי ומקבל מלגה).

תוכנית מחשבים נישאים למלגאים בסיבסוד הפקולטה

תוכנית המאפשרת למשתלם לקנות מחשב נישא בסיבסוד הפקולטה. פרטים בתקנון התכנית. עם אישור הבקשה יש למלא את הטופס הזה.

סיום התכניות

על-פי שיקול הדעת של הנהלת הפקולטה, יכולות התוכניות להסתיים בכל עת.