פרוייקט המחשבים הנישאים

תוכנית מחשבים נישאים למשתלמים פנימיים

החל מסמסטר חורף תשס"ז כל משתלם פנימי חדש המתקבל ללימודים בפקולטה יקבל בהשאלה מחשב נישא לשימושו במשך לימודיו (ויוכל להשתמש בו כל עוד הוא לומד בפקולטה כמשתלם פנימי ומקבל מלגה).

סיום התוכנית

התוכניות עשויות להסתיים בכל עת בהתאם לשיקול הדעת של הנהלת הפקולטה.