שלום רב,

להלן מייל שקיבלתי מות"ת לגבי מלגות לבציון פריפריה. לאור זאת במידה ויש לכם מועמד באמת מצויין שעונה על הקריטריונים אבל לא מופיע ברשימת הפריפריה שהועברה אליכם אנא העבירו אלי את החומר בצירוף מכתב המנמק מדוע הוא בכל זאת שייך לפריפריה. שימו נא לב שהטכניון יכול בסך הכל להמליץ על 7 מועמדים מכל הפקולטות ולכן אין זה אומר שכל פקולטה חייבת למצוא מועמד נוסף. בכל מקרה בית הספר יעיין במועמדים ויבחר מתוכם את 7 המצויינים ומתוכם רק 3 נוספים. כמו כן אין חובה להמליץ על מועמד נוסף אם אין לכם מישהו באמת יוצא דופן.

שאר הקריטריונים המופיעים בקול קורא נשארים בעינם [רצ"ב].

מועד אחרון להגשה לבית הספר – 3 ביולי 2008.

כל טוב

דליה טלמון

 

Dalia Talmon - Head
Office of the Dean
Irwin and Joan Jacobs Graduate School
Technion
Tel. 04-8292478
email:
daltaldp.technion.ac.il
daltaltx.technion.ac.il

 


From: Ary Jazan [mailto:Aryche.org.il]
Sent: Wednesday, May 28, 2008 5:09 PM
Subject: מלגות לבציון

 

 

שלום רב,

בשל ריבוי הערות לגבי קריטריון להגדרת פריפריה, ועל מנת לא לפגוע במועמדים ראויים, הוחלט לאשר למוסדות לשלוח עד - 3 מועמדים יותר (סה"כ 7 מועמדים) שלא נמצאים ברשימת בתי הספר המוגדרים בתור פריפריה, בצרוף מכתב המנמק את שייכותם לפריפריה. המוסד ישלח לות"ת יחד עם שאר המועמדים את שלושת המועמדים הראויים ביותר מבחינתו בהתבסס על קריטריונים של מצויינות ושייכות לפריפריה.

על מנת שהמוסדות יוכלו לגייס את המועמדים החדשים, נתנת בזאת הארכה בתאריך הגשת המועמדים עד היום 10.07.08.

בברכה,

ארי חזן

מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות

אגף תקצוב, ות"ת

המועצה להשכלה גבוהה

טלפון: 02-5679981

פקס: 02-5679951